Sztuka współczesna w przestrzeni publicznej, sztuka w galeriach i na ulicy. Sztuka, która prowokuje refleksje, burzy stereotypy, sprzyja kontemplacji. AKCJA SZTUKI pokazuje sztukę tyszan, a tyszanom sztukę współczesną: zarówno polską, jak i zagraniczną. Założeniem organizatorów jest stworzenie cyklicznego wydarzenia, które umożliwi trwały kontakt z najbardziej interesującymi zjawiskami w sztuce najnowszej.

Każda edycja projektu będzie prezentowała inną dziedzinę sztuki, w odmienny sposób. Pierwsza edycja Akcji Sztuki nosiła tytuł KOBIETY i miała za zadanie pokazać znaną szerokiej publiczności twórczość malarską artystek związanych z Tychami. Edycja ta miała uświadomić ogrom wpływu twórczości artystycznej kobiet na stan sztuki współczesnej oraz na kształt codzienności.

17 gru 2010

Państwo płodzi społeczeństwo ignorantów...

Marta Zwolińska: Czy codzienni użytkownicy miejskiej przestrzeni mają prawo decydować o losie zabytkowych obiektów publicznych, czy powinni zostawić to ekspertom?
Irma Kozina: Większość nie ma takiego prawa. Decyzje o tym, co zmienić, co zachować, a co przebudować, są podejmowane przez jury w wyniku konkursu. Poza tym… głos większości? Nie słyszałam tego głosu. Gdyby ludzi interesowała architektoniczna przestrzeń miasta, nie oglądalibyśmy codziennie pasiastych straganów na miejscu Starej Synagogi przy ulicy Mickiewicza.
Sednem lekceważącego stosunku do dziedzictwa kulturowego, z którego wynika wiele przykrych następstw, są braki edukacyjne, a wręcz niebezpieczna ignorancja wobec sztuki panująca w naszym kraju. Od pierwszych lat szkoły podstawowej plastyka jest „tylko plastyką”, traktowaną z przymrużeniem oka, niepoważnie. Nie ma tradycji kształcenia artystycznego od podstaw, nie uczy się stosunku do przestrzeni, nikt kompetentny nie stara się wyrabiać gustów. Państwo płodzi społeczeństwo ignorantów, a wśród nich rosną m. in. przyszli inwestorzy. Z brakami wiedzy i kultury osobistej nie potrafią docenić ani uszanować ważnych kulturowo dóbr.

16 gru 2010

WIDZENIE - MYŚLENIE

Bartek Palej: Każde miejsce jest atrakcyjne, jeśli się na nie odpowiednio spojrzy. Wiadomo, mamy w Tychach pełno bloków, ale trudno jest zrobić pocztówkę z nimi. Na Tychy trzeba spojrzeć inaczej, zastanowić się nad możliwą symboliką pewnych elementów. Na przykład jeden wieżowiec może symbolizować małą wioskę, lecz w innym kontekście jednego człowieka.  Nie chcę tu jednak narzucać jakiegoś sztywnego myślenia. Każdy powinien sam się nad tym zastanowić, jeśli uważa to za jakkolwiek istotne. Fragment rozmowy Nie mam patentu na wiedzę jaką przeprowadził Oskar Strzelecki.

12 gru 2010

Gabriela Kiełczewska-Słowikowska

Bogdan Kosak w Semarze

Co lepsze?

Telewizja? Rady rówieśników? A może „Rzeczpospolita” lub „Bravo Girl”? Jak kształtować swoje opinie? Spróbować odkryć siebie, własne zdanie? Ludzie, niestety, nie tylko młodzież, często, szukając wzorców, opierają się na złych przykładach. To nie jest takie proste, zwłaszcza że nie mówi się na ten temat dużo. Media podstępnie manipulują społeczeństwem, narzucają określoną wizję świata. Mnóstwo osób ślepo wierzy w to, co zobaczy w telewizji. Bez konfrontacji, bez żadnego „ale”. Po prostu ktoś coś powiedział i koniec. Zero próby zanegowania, próby rzucenia na daną sprawę innego światła. Prościej jest przyjąć gotową opinię kogoś innego. Zgodzić się, uwierzyć, że tak musi być. [Agata Kołodziejczyk] czytaj więcej

17 lis 2010

Sztuka przejmie Tychy

Kolejna odsłona Akcji Sztuki ruszy już niebawem. Tym razem poświęcona będzie dość kontrowersyjnej sztuce, czyli nowoczesnej. Wiele osób nie uważa tego w ogóle za „sztukę”, a dużo prac współczesnych artystów wywołuje liczne dyskusje. Jednak są i tacy, którzy cenią sztukę nowoczesną. Do takich osób należy pani Beata Wąsowska, kurator Akcji Sztuki > Nowe. Już po raz drugi umożliwia Tyszanom poznanie ważnej i dobrej sztuki współczesnej. Podczas I edycji mogliśmy poznać malarstwo artystek o tyskich korzeniach. II edycja projektu zaprezentuje dzieła sztuki inne niż malarstwo.

7 lis 2010

Ruszamy do Akcji!

Zapraszam wszystkich do Akcji! W zamian do zdobycia AKCJE SZTUKI, a za nie fajne nagrody jako dywidenda :)

12 wrz 2010

Konkurs na projekt karki świątecznej - AKCJI SZTUKI .NOWE

Konkurs na projekt karki świątecznej AKCJI SZTUKI.NOWE

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator-
Konkurs organizowany jest przez Akcję Sztuki we współpracy z Urzędem Miasta Tychy oraz Miejskim Centrum Kultury w Tychach.
2. Temat : projekt kartki świątecznej II edycji Akcji Sztuki noszącej tytuł NOWE.
3. Cel:
pozyskanie ciekawych projektów artystycznych kartek świątecznych. Pokazanie Tychów jako miasta otwartego na sztukę współczesną.
4. Uczestnicy
W konkursie może wziąć udział KAŻDY, bez względu na wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania.
5. Warunki projektu
• Tematem projektu są Święta Bożego Narodzenia i/lub Nowy Rok w ujęciu artystycznym.
• Projekt musi pokazywać NOWE w sztuce:
• poprzez zastosowaną technikę np. kolaż, asamblaż, instalację, digrafię, found footage i inne techniki eksperymentalne.
• poprzez sposób ujęcia tematu.
• poprzez układ graficzny, typografię.
• Kartka musi być kwadratem.
• Rozdzielczość oryginału, który zwycięzcy udostępnią organizatorom konkursu musi wynosić: 300dpi dla formatu 15x15cm.
• Każdy uczestnik ma prawo złożyć maksymalnie 10 projektów konkursowych.
• Każdy autor publikując własny projekt kartki świątecznej na Facebooku akceptuje regulamin konkursu.
• Niespełnienie któregokolwiek z warunków dyskwalifikuje projekt w konkursie Akcji Sztuki.Nowe.
6. Termin zgłoszeń
Prace konkursowe należy opublikować na stronie konkursu na Facebooku lub dostarczyć do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2010 roku. W przypadku przesyłek decyduje data stempla pocztowego.
7. Miejsce składania projektów i dane kontaktowe Organizatora.
Projekt należy opublikować na stronie Facebooka. Osoby nie zarejestrowane na Facebooku mogą dostarczać projekty pocztą elektroniczną, tradycyjną lub osobiście z dopiskiem „AKCJA SZTUKI > konkurs”.
e-mail: akcjasztuki[at]gmail.com
Miejskie Centrum Kultury , 43-100 Tychy, ul. Bohaterów Warszawy 26.
Projekt zostanie opublikowany na Facebooku przez organizatorów konkursu.
8. Jury
W skład jury konkursowego wejdą praktykujący projektanci grafiki użytkowej i komunikacji wizualnej - 3 osoby zaproszone przez Organizatora.
9. Ogłoszenie wyników
Ogłoszenie wyników nastąpi 30 października 2010 r.
Zwycięzca i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o wynikach telefonicznie. Werdykt jury zostanie opublikowany na stronie internetowej Akcji Sztuki oraz na stronie konkursu na Facebooku.
10. Nagrody
Jury przyzna 7 równorzędnych nagród. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
Nagrodą w konkursie jest publikacja wybranego przez jury projektu.

Zwycięzcy otrzymują równorzędne nagrody:
• Nagrodą jest opublikowanie zwycięskiej kartki świątecznej.
• Każdy laureat otrzyma 150 kolekcjonerskich kartek świątecznych projektu Akcja Sztuki > Nowe. 100 szt. Własnego wzoru, oraz po 10 pozostałych.
• Inne nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

Przyjęcie nagrody przez zwycięzcę jest równoznaczne z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do projektu na następujących polach eksploatacji:
  • utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonego utworu tj.: wytwarzania egzemplarzy utworu bez względu na zastosowaną technikę, ilość i wielkość nakładu,
  • obrotu oryginałem albo jego egzemplarzami, na których utwór utrwalono, czyli wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału albo egzemplarzy, publicznego udostępniania utworu, rozpowszechniania, wykorzystania utworu do innego celu.
Niezależnie od nagrody ze zwycięzcą zostanie podpisana odrębna umowa określająca warunki dalszej współpracy między Autorem zwycięskiego projektu a Organizatorem konkursu, obejmująca ewentualne modyfikacje projektu i nadzór autorski nad wdrażaniem systemu identyfikacji wizualnej za dodatkowym wynagrodzeniem w ustalonej przez strony wysokości.
11. Wystawa
Organizator konkursu przewiduje zorganizowanie wystawy nagrodzonych i wybranych prac, zgłoszonych do konkursu. Wyboru prac, które zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej dokona Jury.
12. Akceptacja warunków konkursu
Zgłoszenie pracy konkursowej jest jednoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu i z oświadczeniem, iż złożone na konkurs projekty stanowią oryginalne dzieło autorów i nie naruszają one praw osób trzecich oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania konkursowego i promocji projektu Akcja Sztuki.
13. Odbiór prac nienagrodzonych i niebiorących udziału w wystawie.
Zgłoszone prace nie będą odsyłane uczestnikom.
Oryginały nadesłane na konkurs będzie można odebrać w siedzibie Organizatora od dnia 15 lutego 2011 r.

22 lip 2010

Połączyła nas Akcja Sztuki.

foto. Łukasz Pudełko.

Ci, którzy byli na wernisażu pamiętają, że wspinałam się na krzesło. To był jedyny sposób by mnie słyszano i widziano. Nie spodziewaliśmy się tak wielu gości. Spróbuję opowiedzieć jak do tego doszło.

31 sty 2010

Na finiszu.

1. lutego w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się uroczyste zamknięcie wystawy KOBIETY, oraz podsumowanie wydarzeń Akcji Sztuki mających miejsce podczas trwania wystawy. Wystawa dobiegła końca, ale nie rozstajemy się z Wami. Zaglądajcie do nas, bo sztuka nadal będzie w akcji. Akcja Sztuki trwa. Wkrótce sprawozdanie z finisażu. Beata Wąsowska

1 sty 2010

Smakowanie.

Smakowanie.
Beata Wąsowska


Tychy są miastem szczególnym. Powstawały szybko, z rozmachem, jako modernistyczna wizja, nieco skorygowana realiami ustroju socjalistycznego. Lawinowo przybywało mieszkań i mieszkańców, a wśród nich artystów. Miasto było przychylne twórczości artystycznej, tu każdy mógł aktywnie uczestniczyć w kulturze. Były miejsca, środki i ludzie. Animatorzy kultury nie poprzestawali na rutynowych działaniach, inicjowali i realizowali wartościowe projekty. Przybywało galerii sztuki. W Tychach zapanowała moda na galerie i kolekcje sztuki w placówkach edukacyjnych. Tej modzie zawdzięczamy min. galerię i kolekcję malarstwa i grafiki w I Liceum Ogólnokształcącym im. Leona Kruczkowskiego, w Młodzieżowym Domu Kultury nr 1, w szkole podstawowej nr 22. Artyści bezinteresownie przekazywali swoje prace na rzecz tych kolekcji.